Ingrijpende renovatie kan leiden tot verplichte verduurzaming

Plannen voor een grootscheepse renovatie of verbouwing? Dan is het goed om even stil te staan bij de ondanks protestmoties van de Tweede Kamer m.i.v. 1 februari 2022 belangrijke, nieuwe Europese regelgeving. Woningeigenaren die vanaf 1 februari jl. een grote verbouwing willen laten uitvoeren, zijn in sommige gevallen namelijk verplicht om verduurzamingsmaatregelen door te voeren.

Er wordt dan gesproken over een ingrijpende renovatie, waarbij aan 2 voorwaarden moet worden voldaan. De voorwaarde waarbij meer dan 25% van de oppervlakte van de totale gebouwschil verandert. Onder deze schil valt de begane grondvloer, de buitengevels, ramen, kozijnen, deuren en het dak. Daarnaast de voorwaarde dat er een installatie voor ruimteverwarming of ruimtekoeling wordt geplaatst of vernieuwd. Iemand die een grote uitbouw laat uitvoeren, waarbij ook verwarmingselementen zoals bijvoorbeeld radiatoren,  worden gerealiseerd, moet mogelijk rekening houden met een verplichting tot verduurzaming. 

Val je onder deze regeling, dan moet je verplicht een bepaalde minimumwaarde aan hernieuwbare energie toepassen in je woning. Op de overheidssite rvo.nl kan berekend worden, hoeveel je aan hernieuwbare energie moet plaatsen.  Bij  verduurzamingsmaatregelen kun je denken aan bijvoorbeeld zonnepanelen, een warmtepomp of aansluiting op een warmtenet.