VERTROUWEN IN HET KOOPPROCES

Het consumentenvertrouwen in onze beroepsgroep makelaars is de laatste jaren behoorlijk gekelderd. Samen met banken, verzekeraars en hypotheekadviseurs blijken wij ons volgens onderzoek van de Vereniging Eigen Huis in de laagste regionen te bevinden. 

Gelukkig hebben wij onze nieuwe minister Wonen, Hugo de Jong, die op 16 februari 2022 het verbeterplan “”Vertrouwen in het koopproces” heeft ondertekend, samen met de NVM, VBO, Vastgoedpro en Vereniging Eigen Huis. 

De gemaakte afspraken richten zich op het vergroten van het vertrouwen in een eerlijk en transparant koopproces. Volgens de NVM is het verbeterplan een goede stap naar meer gelijkheid en duidelijkheid op de woningmarkt. Afspraken, die aansluiten bij de erecode en voorwaarden die de NVM al hanteert voor dienstverlening aan haar opdrachtgevers. 

Met dit verbeterplan zal er eindelijk meer helderheid voor de consument komen. In dit plan zijn daarom afspraken vastgelegd rondom informatievoorziening, heldere gedragscodes, een biedlogboek, meldpunt voor klachten, tuchtrecht en vrijheid in verkoopmethodes.

Het is wel jammer dat het nog niet voor alle marktpartijen geldt. De zogenaamde ongebonden makelaars, zijnde makelaars niet verbonden aan een brancheorganisatie zoals de NVM, hoeven zich nu nog niet aan sommige afspraken te houden. 

Het gebrek aan vertrouwen bij de consument is vooral het gevolg van de oververhitting en krapte op de woningmarkt. De rol van de makelaar daarin is niet allesbepalend. Daarom is het convenant van dit verbeterplan niet de enige oplossing, maar wel een goede stap voorwaarts.

In april 2022 zal de voortgang van het verbeterplan worden geëvalueerd om waar nodig, het plan verder aan te scherpen richting aanpassing van de gedragscodes per 1 juli 2022. 

Voor meer informatie, zie www.nvm.nl