Belangrijke wijziging in 2023, het is over met de “jubelton”

In 2023 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (jubelton) gelijk gesteld met het vrij te besteden schenkingsbedrag van 2023 (€ 28.947,–). Ouders kunnen dit bedrag schenken voor de eigen woning, óf voor vrije besteding. Beide vrijstellingen benutten kan dus niet. Omdat deze bedragen in 2023 zijn gelijkgesteld is dit onderscheid in de praktijk niet meer van belang, en kunnen ouders in 2023 dus in het totaal voor € 28.947,– aan een kind van tussen 18 en 40 jaar schenken.

Schenkingen van de “jubelton” die in 2022 hebben plaatsgevonden zijn daarnaast beperkt tot verspreiding over maximaal twee jaren. Concreet betekent dit dat bij een schenking in 2022 het onbenut gebleven deel van de vrijstelling van € 106.671,– (bedrag 2022) nog kan worden benut voor een schenking in 2023, maar niet meer voor een schenking in 2024. Wel blijft het mogelijk om schenkingen die in 2022 zijn ontvangen ten behoeve van de eigen woning apart te houden en uiterlijk in 2024 te besteden (mits aan de overige voorwaarden is voldaan).