Belangrijke wijziging in 2023, de overdrachtsbelasting

Het tarief voor de verkrijging van woningen voor particulieren blijft 2%, waarbij de woning moet voldoen als hoofdverblijf. Verkrijgt men een woning, welke niet als hoofdverblijf dient, dan stijgt de overdrachtsbelasting per 1 januari 2023 van 8 naar 10,4%. Dit geldt ook voor al het overig vastgoed, tenzij er sprake is van een BTW belaste levering.