Belangrijke wijziging in 2023, de NHG grens stijgt

De NHG grens voor woningen stijgt per 1 januari 2023 naar € 405.000,–, dit is de koopsom zonder roerende zaken. En let op … voor woningen waarbij energiebesparende voorzieningen worden getroffen, stijgt de NHG grens naar € 429.300,– (+ 6%).

Leidend voor de NHG is de datum van het bindend aanbod van de geldverstrekker.